Przewodnicząca: Siwek Angelika

Zastępca: Kaszuba Gabriela

Protokolant: Tratkiewicz Weronika

Skarbnik: