24 maja licealiści z klas 3a i 3b udali się do niedawno otwartej Izby Pamięci ziemi żelechowskiej aby wysłuchać prelekcji pana Michała Sztelmacha na temat osób związanych z Żelechowem, uczestniczących w tworzeniu polskich Konstytucji. Wśród tych postaci znalazł się także założyciel i pierwszy dyrektor naszej szkoły - Władysław Opala.
Młodzież mogła obejrzeć także zgromadzone eksponaty, które wzbudziły wielkie zaciekawienie. 
Dziękujemy za możliwość odwiedzenia Dworku i liczymy na kolejne tego typu spotkania.