Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnoświatowej kampanii pod nazwą „Biała Wstążka ”, która ma na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Kampania rozpoczyna się 25 listopada a kończy się 10 grudnia. W tym czasie podejmowane są działania, które mają na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy wobec kobiet jak również przemocy w rodzinie.

W ramach kampanii 9 grudnia odbyło się spotkanie młodzieży klas mundurowych z kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie i dzielnicowym miejscowego Posterunku Policji. Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości wśród młodzieży na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Przybyli goście zachęcali do tego, aby reagować na przejawy krzywdzenia w rodzinie kobiet i dzieci, ale także osób starszych i niepełnosprawnych. Poinformowali również o instytucjach, które udzielają wsparcia osobom pokrzywdzonym i w kryzysie.