22 czerwca odbyło się w naszej szkole podsumowanie części wyjazdowej projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów” pt. Różnorodność kulturowa i językowa – III", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i realizowanego w Grecji w mieście Pireus. Podczas tego wydarzenia obecni byli uczestnicy projektu, opiekunowie z koordynator projektu - panią Anną Mosior, pani dyrektor Sylwia Tomaszek oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Garwolinie - pani Justyna Maszkiewicz. Spotkanie odbyło się w specjalnie na to wydarzenie przygotowanej sali historycznej, w której elementy starożytne łączyły się ze współczesnymi. Nie zabrakło również elementów przyrody charakterystycznych dla Grecji t.j. drzewka oliwnego i lawendy, roztaczającej zapach w całej sali. Uczestnicy przedstawili prezentację przedstawiającą pobyt w Pireusie i Atenach w dniach 1- 8 czerwca 2022 r. Podzielili się swoimi doświadczeniami z udziału w lekcjach w partnerskiej szkole Themistoklis w Pireusie oraz programie turystyczno-krajoznawczym. Na koniec uczniom i opiekunom wręczone zostały certyfikaty potwierdzające udział w tym europejskim przedsięwzięciu wraz z dokumentem Europass Mobilność.