L.p.

Nazwisko i imię pracownika

Nauczany przedmiot

1.            

mgr TOMASZEK SYLWIA

dyrektor

matematyka, podstawy przedsiębiorczości

2.            

mgr Regina Gromoł

język polski

3.            

mgr Joanna Baraniecka

język angielski

4.            

Magdalena Baszkiewicz

Język niemiecki (w zastępstwie)

5.            

mgr Marcin Cichecki

wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego

6.            

mgr Anna Czarnecka - Górska

język rosyjski

7.            

mgr Aneta Dziak

wychowawca świetlicy

8.            

mgr Anetta Dziak

biologia

9.            

mgr Tomasz Ekiert

Geografia, wiedza o społeczeństwie

10.         

mgr Andrzej Głodek

fizyka, wychowanie fizyczne

11.         

mgr Arkadiusz Jurzysta

matematyka, informatyka

12.         

mgr Anna Kapczyńska

wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne

13.         

mgr Grzegorz Kliczek

wychowanie fizyczne

14.         

mgr Urszula Kobielus

historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

15.         

mgr Stanisław Madejski

zadania policji

16.         

mgr Anna Mosior

język angielski

17.         

mgr Katarzyna Mucha

matematyka, informatyka

18.         

mgr ks. Leszek Mućka

religia

19.         

mgr Agnieszka Osial

język niemiecki

20.         

mgr Olga Witek - Cichecka

Język angielski

21.         

mgr Maria Władzińska

bibliotekarka

22.         

mgr Piotr Władziński

edukacja dla bezpieczeństwa, zadania wojska

23.         

mgr Anna Włodarczyk

język polski

24.         

mgr Bogumiła Włodarczyk

chemia, podstawy przedsiębiorczości

25.         

mgr Joanna Włodarczyk

wychowanie fizyczne

26.         

mgr Magdalena Woźniak

język polski

27.         

mgr Liliana Żółkoś

psycholog