„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego – hańbą oczywistą” - słowa Franciszka Ksawerego Dmochowskiego były mottem naszego szkolnego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który obchodzony jest corocznie 21 lutego. Z tej okazji w liceum zorganizowany został Konkurs Wiedzy o Języku Polskim. Uczestniczyło w nim siedemnaście osób. Zadanie polegało na rozwiązaniu testu, który obejmował swoim zakresem różne zagadnienia związane z historią języka polskiego, fonetyką, fleksją, słowotwórstwem, składnią, frazeologią oraz poprawnością ortograficzną. Uczniowie mieli 40 minut na rozwiązanie 30 zadań. Po sprawdzeniu prac wyłonieni zostali zwycięzcy:
I miejsce - Piotr Chmielewski (3a)
II miejsce - Katarzyna Osińska (2c)
III miejsce Agata Rutkowska (2b)
wyróżnienie - Marta Rosa (1c)
Organizatorka konkursu Magdalena Woźniak gratuluje zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękuje za udział w zmaganiach.