Święto szkoły to także okazja aby na forum szkoły wyróżnić uczniów, wygrywających szkolne konkursy lub wykazujących się aktywnością pozaszkolną.
Pani Anna Włodarczyk wyróżniła uczniów za konkurs recytatorski poezji Wisławy Szymborskiej. Pani Anetta Dziak przyznała nagrody w konkursie fotograficznym ,,Złota polska jesień”. Pani Urszula Kobielus podziękowała uczniom za udział w Sympozjum Kościuszkowskim w Sobolewie - przygotowane wystąpienie oraz udział w konkursie a także wręczyła nagrody w konkursie o szkole i Patronie.
Uczniowie otrzymali nagrody książkowe wraz z pamiątkowymi dyplomami oraz drobne upominki.