Dobiega końca Rok Wisławy Szymborskiej. Nasi uczniowie uczestniczyli niedawno w konkursie recytatorskim poezji poetki, a teraz mieli możliwość wziąć udział w konkursie literackim. Zadanie, jakie przed nimi postawiono, wymagało uzasadnienia, dlaczego twórczość noblistki jest im bliska, co odkrywają w niej dla siebie, co ich zachwyca w strofach Szymborskiej? Jakie prawdy, wskazówki dla samych siebie odnajdują w nich młodzi, żyjący w XXI wieku? Konkurs odbył się 29 listopada 2023 roku. Na napisanie pracy uczniowie mieli 90 minut. Swoimi refleksjami na temat liryków poetki podzieliło się 15 uczniów z klas: 1b, 1c, 2a, 2b, 2c i 3a.
Wyniki konkursu:
I miejsce: Anna Gula
II miejsce: Alicja Salwa
III miejsce: Angelika Zatyka
Wyróżnienia:
Mikołaj Borysiuk
Katarzyna Osińska
Organizatorka konkursu p. Magdalena Woźniak dziękuje uczniom za chęć uczestniczenia w literackich w zmaganiach.
#NPRCz20
#MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego
#MinisterstwoEdukacjiINauki