Dzień Dziecka w Lelewelu

Z okazji Dnia Dziecka SU przygotował dla uczniów zabawy na powietrzu.

Moda codzienna 20-lecia - projekt z historii

W dwudziestoleciu międzywojennym moda zmieniała się dynamicznie

Meeting lekkoatletyczny

Sukces naszych sportowców podczas XVI Mityngu Lekkoatletycznego rozegranego 25 maja na stadionie w Garwolinie.

Krzyże i kapliczki przydrożne - projekt kl.1c

Historia i teraźniejszość. Majowe kapliczki i krzyże przydrożne w obiektywie klasy 1c.

Przyjaciel przyrody - projekt kl. 2b

Uczniowie klasy 2b realizowali projekt "Przyjaciel przyrody" w Gminnym Centrum Animacji Kultury w Sulbinach.

Erasmus+ Uczniowie Grupa ekologiczna

Tematem pracy drugiej grupy podczas realizacji Programu edukacyjnego dla mobilności grupowej w programie Erasmus+ Edukacja szkolna, Grupowa mobilność uczniów, Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058036 w Portugalii była ekologia, a konkretnie upcycling.

Erasmus+ Uczniowie Grupa kulturowa

Podczas programu edukacyjnego dla mobilności grupowej w programie Erasmus+ Edukacja szkolna, Grupowa mobilność uczniów, Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058036 w czasie mobilności międzynarodowej do Portugalii uczniowie Lelewela podzieleni byli na dwie grupy ze względu na tematykę zajęć. Grupa pierwsza podjęła tematy promujące kulturę Polską, przedstawiając portugalskim kolegom postaci słynnych Polaków przez pryzmat miejsc ściśle związanych z tymi osobami.